Beograd -Moskva – 249 eur

Molimo obratite pažnju na sledeće:

– Period prodaje: do 10.decembra 2017

– Period putovanja: od 20.januara do 24.marta 2018

* Cena uključuje sve takse osim usluge za izdavanje karte