Air SERBIA – NASTAVAK PROMO ponude za putovanje do Njujorka

Beograd – Njujork – cena od  289 eur

Beograd – Njujork – cena od  509 eur

Cena uključuje sve takse osim usluge za izdavanje karte. Promotivna ponuda važi za putovanja koja obuhvataju “SU rule”, noć subota na nedelju.

Period prodaje: do 18. JUN 2017.

Period putovanja: 1 – 27. JUL 2017.