Air Serbia promotivna ponuda između Beograda i Atine

Period prodaje: 19. januar 2016. do 29. februar 2016.
Period putovanja: 20. januar 2016. do 31. maj 2016.
Period izuzeća: 24 – 29. mart 2016; 28. april – 03. maj 2016.

Beograd – Atina –  119 eur