Beograd – Prag 128 eur

Cena uključuje sve takse osim usluge za izdavanje karte.

Cena važi samo za putovanje ponedeljkom i petkom.

Popust za decu neće se primenjivati.

 Period prodaje: Do 21. marta 2018.

Period putovanja: Do 30. juna 2018.