BEOGRAD –  PRAG – 143 eur

Cena uključuje sve takse osim usluge za izdavanje karte.

Cena važi samo za putovanje ponedeljkom i petkom.

Popust za decu neće se primenjivati.

Period prodaje: Do 28. februara 2018.

Period putovanja: Do 30. juna 2018.