BEG-IST-BEG u E klasi 109 evra, a u U 129 evra.

Period prodaje je 11. do 25. decembar, za putovanja od 16. januara do 28. marta.