Cena sa svim taksama osim naknade za izdavanje karte – za jednog putnika.

Važi samo ukoliko minimum dva putnika putuju zajedno na svim segmentima.