PERIOD PRODAJE: 8-31. JANUAR 2018

PERIOD PUTOVANJA: 15. JANUAR – 10. JUN 2018.

KARTE SE MORAJU KUPITI NAJKASNIJE 5 DANA PRE ZAPOČINJANJA PUTOVANJA

KARTE SE MORAJU IZDATI NAJKASNIJE 24 SATI NAKON PRAVLJENJA REZERVACIJE