LOT Promotivne cene za Čikago, Njujork i Toronto

Prodaja: 12.-15. januara 2016
Odlazak: 15. januar 2016 – 15. mart 2016


BEOGRAD
ČIKAGO 378 eur
BUDIMPEŠTANJUJORK 378 eur
BEOGRADTORONTO 339 eur