Obaveštavamo vas da smo uveli novu najnižu tarifu za povratnu kartu na liniji Beograd – Dubai.

Nova najniža cena je: 370 €

U cenu su uračunate sve takse.