PROMO ponuda Beograd – Moskva – 224 eur

Klasa bukiranja/RBD – Economy : E/CL

Važi za prodaju od : 29. oct – 18.nov 2015.

Važi za putovanje od : 29. oct 2015 – 26. mar 2016.