Cena uključuje sve takse osim usluge za izdavanje karte.

BEOGRAD – MALTA – 192 eur

Period prodaje:

do 25. FEB 2017.

Period putovanja:

10. JUN 2017.