AZERBEJDŽAN

BAKU

714 €

NAHČIVAN

714 €

GANDŽA

714 €

GRUZIJA

TBILISI

714 €

BATUMI

714

RUMUNIJA

BUKUREŠT

614 €

KLUŽ

614 €

KONSTANCA

614

UKRAJINA

KIJEV

514 €

ODESA

564 €

LAVOV

564 €

HARKOV

564 €

HERSON

564 €

ZAPOROŽJE

564 €

 

PERIOD PRODAJE: OD 21-31 OKTOBRA 2019

PERIOD PUTOVANJA:  OD 01 NOVEMBRA 2019-22 MAJA 2020

 Za putovanje neposredno pre i posle Nove godine cena nije važeća