Air Serbia promotivna akcija ‘’Srećni petak’’

Dan prodaje: 15. maj 2015. | Period putovanja: 18. maj 2015 – 15. decembar 2015

Iz Beograda za

Berlin 189 eur
Diseldorf 169
Skoplje 119