Putovanja između Beograda – Bukurešta, Atine i Milana na povratnim letovima u ekonomskoj klasi.

Dan prodaje: 4. decembar 2015.
Period putovanja: 7.decembar 2015. – 23.mart 2016.

Iz Beograda
za

Bukurešt – 119 eur
Atinu – 129 eur
Milano – 139 eur