Na povratnim letovima u ekonomskoj klasi.

Dan prodaje: 6. novembar 2015.
Period putovanja: 9.novembar 2015. – 23. mart 2016.

Iz Beograda
za

Bukurešt – 119 eur
Frankfurt – 139 eur
Kopenhagen – 159 eur