Promotivna akcija „Srećni petak“ – iz Beograda za Ljubljanu, Solun i Berlin

Dan prodaje: 13. novembar 2015.
Period putovanja: 16.novembar – 23. mart 2016.

Iz Beograda
za

Ljubljanu – 119 eur
Solun – 129 eur
Berlin – 169 eur