na povratnim letovima u ekonomskoj klasi.

Dan prodaje: 16. oktobar 2015.
Period putovanja: 19. oktobar-23. mart 2016.
Period izuzeća: 18.decembar 2015. – 11.januar 2016.

Iz Beograda
za
Zagreb 119
Tiranu 129
Frankfurt 139