Srećni petak za putovanja između Beograda – Beča, Bukurešta, Moskve i Soluna

na povratnim letovima u ekonomskoj klasi.

Dan prodaje: 14. avgust 2015.
Period putovanja: 7. septembar -15. decembar 2015.

Iz Beograda
za
Beč 119
Bukurešt 129
Moskva 249
Solun 129